Sunday, October 23, 2016

I Kants och Iskander-robotarnas Kaliningrad

Intrycken från en givande resa till forna preussiska Königsberg, nu ryska Kaliningrad, börjar så smått sjunka in. Den lilla enklaven mellan Polen och Litauen med en miljon invånare i hela regionen, varav en halv miljon i själva Kaliningrad (firade 760 som stad år 2015). Här där ryska Iskander-robotar sedan en tid tillbaka finns utplacerade och skulle kunna ödelägga halva Sverige om olyckan skulle vara framme. En stad stor som Göteborg är dock betydligt trevligare och öppnare än sitt rykte och med ett utmärkt Immanuel Kant-museum, mångkulturell atmosfär och en glädjande nyhet att det nya reningsverket, delvis finansierat av Sverige och Danmark, nu sedan april 2016 är i full drift. Det gör att avloppet från halvmiljonstaden Kaliningrad nu inte längre orenat går ut i Östersjön. Samma sak gäller numera också motsvarande reningsverk i S:t Petersburg, som nu också fungerar och fått en bra ledning. Positiva nyheter för alla som vill se ett renare Östersjön. Immanuel Kant, den tyske 1700-talsfilosofen, levde och verkade hela sitt liv i Köningsberg fram till sin död 1804. Här tog han sina dagliga promenader över de sju broarna punktligt som en klocka och lämnade aldrig staden under hela sitt liv. Här är han också begravd alldeles intill katedralen och där även ett fint museum finns inrymt i katedralens torn. Han som bland mycket annat skrev att “två ting fyller mig med förundran, stjärnhimlen över mig och morallagen inom mig”. Kants minne vårdas ömt – delvis med tyskt stöd – och är ett viktigt dragplåster för besöksnäringen i Kaliningrad. Annars finns inte så mycket kvar av det tysk-preussiska arvet av Köningsberg i dagens ryska Kaliningrad. Samma sak gäller dess tidiga historia som går tillbaka till år 1255 då en tysk orden grundade staden. År 1701 blev så Köningsberg huvudstad i kungariket Preussen. Men stadens store man är filosofen med det kategoriska imperativet, Immanuel Kant (1724-1804). Och givetvis följer vårt sällskap den energiske guiden Olga Danilovas uppmaning att klättra hela vägen upp i Kantmuseets torn för att fotografera filosofens dödsmask. Sedan avrundar vi det hela med en lysande orgelkonsert i själva katedralskyrkan. . Annat som finns kvar från tyska tiden är den storslagna men numera rätt ödsliga och glest trafikera Bahnhof Süd , numera Yuzhnly voksai och som utgör ändstationen för tåget från Moskva och S:t Petersburg. Moskva-tåget går bara en gång om dagen och den till S:t Petersburg bara några gånger i veckan. Och resan kräver både visa och utrikespass för även ryska, inhemska resenärer. Fjärrtågen avgår för övrigt alltid enligt Moskvatid medan lokaltågen följer tiden i Kaliningrad som är densamma som i Sverige. Köningsberg bombades svårt under andra världskrigets slutfas så det mesta – inräknat slottet (där nu utgrävningar görs av källaren) – medan t ex preussiska kuststaden Rauschen, numera Svetogorsk, några timmars bussresa från Kaliningrad förblev oskadat. Här i närheten ligger bland annat bärnstensgruvan Yantarnyy, där årligen 300 ton bärnsten utvinns och 90 procent går på export. Det är en viktig inkomstkälla för Kaliningrad-regionen som är en så kallad ekonomisk frizon. Åter andra försörjer sig på att arbeta som underleverantörer till tyska BMW, sydkoreanska Hynday och Kia, produktion och sammansättning av TV-apparater för den ryska marknaden, berättar Dimitrij på Handelskammaren i Kaliningrad. Livsmedelsindustrin är en annan viktig sektor och som fått ett visst uppsving i spåren av EUs sanktionspolitik mot Putin-regimens annektering av Krim och som krympt bl a den finska livsmedelsexporten till Ryssland. Snittinkomsten för en industriarbetare i Kaliningrad-regionen ligger på runt 23 000- 25 000 rubel (drygt 4 000 kr) och på vilket man betalar 13 procent i en rak, platt skatt. Det gäller t ex även dem som bearbetar bärnstenen till smycken av olika slag. Arbetstiden är 40 timmar och när de går i pension får de ut ungefär halva sin tidigare lön i pension. Här i närheten av området där bärnsten utvinns finns ett minnesmärke över nazisternas brutalitet, då de i april 1945 då något tusentals utmattade judiska män, kvinnor och barn drevs ut i havet och mejades ner av tyskarna. Ett hjärtskärande monument av uppsträckta armar och händer vid stranden vittnar om detta. Unesco-världsarvet, det närkliga Kuriska näset och som delas mellan ryska Kaliningrad-regionen och Litauen, är också flitigt besökt. Inte minst då av ornitologer och andra naturvänner. Så trots Iskander-robotar och annat är Kaliningrad-enklaven där mellan Polen och Litauen värt att besöka. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publiceras i några regionala tidningar inom kort)

Tuesday, October 18, 2016

Tänkvärdheter värda att begrunda och reflektera över

"Den offentliga sektorn är ett väsentligt uttryck för samhällets civilisationsgrad." "The public sector is an essential expression of a society's degree of civilization." OLOF PALME "Being true doesn't make something right, you know," Narciss argued. "Some things are wrong. Just because you know how to get some slave labor doesn't make it okay." WALTER MOSLEY in The Man in My Basement "Hope is an orientation of the heart; it transcends the world that is immediately experienced, and it is anchored somewhere beyond its horizons. It is an ability to work for something because it is good, not just because it stands a chance to succeed." VACLAV HAVEL “Den som dåraktigt söker makt genom att rida på tigerns rygg slutar i dess mage.” J.F. Kennedy "It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." Charles Darwin (1809-1882)

Tuesday, September 20, 2016

Krisläget och personalförsörjningen kräver en återinförd värnplikt

De sju, aktiva bataljoner som Sverige idag förfogar över räcker inte jämfört med Finlands värnpliktsbaserade försvar. Införandet av en modern värnplikt en absolut nödvändighet för försvarets personalförsörjning. Det är dags att erkänna att Sveriges avskaffande av värnplikten 2009 med blott tre rösters övervikt var ett stort misstag. Därför har vi – i motsats till Finland - i dag ett försvar i kris. Samtidigt som den militära upptrappningen i vårt närområde ökar har vårt försvar (trots ökad övningsverksamhet med bl a Finland) allt svårare att rekrytera personal. Till det kommer en ledarkris då allt färre vill utbilda sig till officerare. Goda skäl här att lära av Finland som agerat smartare än Sveriges dåvarande alliansregering gjorde. I nu skärpta säkerhetspolitiska läge är det dags att rätta till tidigare misstag och återinföra en moderniserad medborgerlig plikttjänst. Detta både för kvinnor och män. Det skulle trygga försvarets personalförsörjning men också behöva utformas så att den blir en bred medborgartjänst som är till nytta för att öka vår civila förmåga att hantera kriser och katastrofer. Så utformad kan den åter bli en viktig mötesplats för människor från skilda bakgrunder, vilket stärker samhällsgemenskapen och jämlikheten i vårt land. Från militärt håll har det stått klart att Sverige inte förmår skapa en tillräckligt stor yrkesarmé för att effektivt försvara hela landet. De sju bataljoner som finns räcker inte ens när de är fullt bemannade. Och oberoende av hur vältränad och utrustad en svensk yrkesarmé är kommer den aldrig att ha de personella reserver som krävs för att täcka de förluster som obevekligen kommer i krig. Om syftet med försvarsmakten är att, som försvarsminister Peter Hultqvist sagt, i första hand värna Sverige måste det finnas tillräckliga resurser för att hålla ställningarna. Ett folkligt förankrat försvar av högteknologiskt kvalificerade och vapentränade värnpliktiga är en styrka också genom den kompetens de för med sig från sina civila yrken och sin lokalkännedom från olika delar av landet. Ett frivilligt hemvärn förmår inte detta. Men, precis som Peter Hultqvist, anser också vi att det för tillgång till toppmodern strategisk kommunikation och plattformar för kvalificerad övningsverksamhet så krävs att det övas med Nato och särskilt så med alliansfria Finland. Det är – precis som för Finland – fullt förenligt med ett fortsatt alliansfritt Sverige. Fortsatt alliansfrihet minskar konfliktytorna i norra Europa medan inträde i Nato ökar dem. Precis som försvars- och statsministrarna korrekt sagt vid sina besök i Finland. Stabila spelregler och inga tvära kast gagnar Sverige bäst. Med en återinförd värnplikt ökar vår förmåga att värna vår försvars- och krishanteringsförmåga. Vid sidan av en stärkt personalförsörjning med militär närvaro igen på Gotland så bidrar återinförd plikttjänst också till en stärkt medborgerlig katastrofberedskap vid stora skogsbränder och stora olyckor. Lägg till detta demokratiska vinster och ökad sociala gemenskap som en plikttjänstgöring innebär. Vi förväntar oss att regering och riksdag nu i höst och vinter rättar till tidigare felbeslut. Mer än 60 procent av svenskarna säger sig vilja ha tillbaka värn- eller tjänsteplikt för män och kvinnor. Det vore också till fördel för det fördjupade militära samarbete som är under uppbyggnad mellan svenska och finska försvaret. En återinförd värnplikt i Sverige sker lämpligen i den beredningsprocess som följer efter att pliktutredningen har lämnat sitt förslag. Vi menar också att Sveriges försvarsanslag stegvis behöver höjas från nuvarande 1,1 procent och mot mera rimliga 1,5 och kanske 2 procent av BNP. På några års sikt. Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a Östra Småland 16/9, Dala-Demokraten 17/9, Hälsinglands tidningar 21/9, Gotlands tidning 23/9,Göteborgs-Posten, Sundsvalls tidning m fl)

Thursday, August 25, 2016

Tankar om partisekreterarens roll

De svenska solcialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin avgår och dagen efter presenteras en ny – Lena Rådström Baastad. Vi avser inte här och nu att kommentera de båda – eller deras kompetents för uppdraget. Men vi har lite andra funderingar, såsom om det verkligen är partiledningens uppdrag att via telefonkonferenser meddela vem som ska bli partisekreterare. I socialdemokratins historia och tradition har partisekreteraren haft ett annat uppdrag. Att leda partiet och det oavsett regeringsmakt. Från Möller, Aspling, Sten Andersson och andra finns en obruten linje. Partiet ska vara en balans, organisatoriskt och ideologiskt tryggt borta från regeringsmakten. Regeringsmakt kan nämligen förloras, men partiets roll är vidare och måste bestå och förbli stark. Vi förstår att den nya partisekreterarens uppdrag är att vinna val. Det är bra. Givetvis. Men är det inte hens uppdrag att vinna framtiden ännu viktigare!? Vinna kampen om det strategiskt viktiga problemformuleringsprivilegiet. I den korta historien lyckades inte borgerligheten – trots regeringsmakten då – rubba socialdemokratins värdegrund åren 1976-82. Socialdemokraterna fick efter valvinsten 1994 åtminstone delvis samma problematik att brottas med, kampen om framtiden bortom mera akuta regeringsproblem. Det fanns – och finns – fortfarande en arbetarrörelse, om än slumrande, som drömmer om värderingar och politiska projekt bortom det mest akuta. Och så är det också nu på 2010-talet. Precis som på Sten Anderssons tid – slitstark partisekreterare åren 1962-82 – gäller också nu att partiet är och ska fortsatt förbli något mer än bara en del av regeringen. Och i det ingår, inte minst, att partiet och dess medlemmar får vara i opposition och inte bara försvara regeringens politik. Partisekreterarens uppgift är då att värna den friheten också mot klåfingriga statsråd som tror sig veta bäst om vad som är partiets roll och uppgift, liksom att se till att den linje partiet lagt fast i sina kongressvalda och andra beslut också så lång det är möjligt även följs. Vården av styrkan i den egna organisationen är en annan sådan central uppgift för partisekreteraren. Precis som Sten Andersson så flitigt gjorde förblir det då även för en nutida partisekreterare viktigt att resa runt i landet och i dialog med medlemmarna fånga upp stämningar och önskemål, föra värderingssamtal och att återföra dessa till ledamöterna i partiets Verkställande utskott och styrelse. Om den nu i stor brådska lanserade nya s-sekreteraren Lena Rådström Baastad är just en sådan för uppgiften lämplig person får väl prövas mot verkligheten och utvärderas vid kommande partikongress och val. Att vinna val i Örebro är en sak men att vinna kampen om framtiden och problemformuleringsprivilegiet och de värdering som blir ledande på några års sikt är något helt annat och långt mycket svårare än att få ihop en klatschig valslogan. Robert Björkenwall tillsammans med riksdagsledamot Peter Persson,Jönköpings län (Publicerad i bl a Östra Småland 23/8, Arbetarbladet 23/8, Jönköpings-Posten 24/8, Dala-Demokraten 26/8 och Sundsvalls tidning 26(9, Värmlands Folkblad 1/9, Gotlands tidningar 20/9 m fl)

Monday, July 04, 2016

Inte förvånande att Cameron förlorade och det blev Brexit

Ska vi vara förvånade över att det gick som det gick med folkomröstningen om EU, Brexit, i Storbritannien? Nä, jag tror inte det. Släpper man – som brittiske premiärministern David Cameron gjorde– upp populismen på planen att husera helt fritt och utan någon plan B om Camerons chansning inte skulle gå hem så förvånar det inte om han och högerregeringen (Tory) förlorade omröstningen dagen före midsommarafton. Att han och Tories sedan dessutom bedrev en svag och lite vacklande valkampanj som hade små chanser att vinna tillräckligt stöd inom sin egen väljarbas gjorde hasarden än mera chansartat för premiärministern. Lägg därtill så också att arbetarklassen i många delar av Storbritannien också blivit allt tydligare förlorare i globaliseringens spår och de växande klassklyftornas England var som att beställa en missnöjesmanifestation mot eliten och den sittande högerregeringen. Och att dessutom använda folkomröstningsinstrumentet i en så knepig fråga som EU-medlemskapet som en metod att försöka lösa splittringen inom Camerons eget parti var som att beställa en valförlust. Att vinnarsidan i Brexit-omröstningen heller inte hade någon som helst beredskap för vad man gör sedan när och om man vinner var att beställa ännu mera kaos i den politiska makten i Westminister och i regerande Tories. Ett kaos och en osäkerhet med sjunkande pundkurs, finansiell oro, månader av osäkerhet innan allt möjligen något lite klarnar efter ett ledarskifte i Tory, på premiärministerposten och en sannolik regeringsombildning i höst. Först därefter kan processen börja om när Storbritannien ska börja förhandla med EU om hur utträdet ska gå till och vad som sedan ska komma. Eller om det möjligen alls icke skulle bli av med tanke på att Skottland och kanske Nordirland i ett sådant läge kan komma att bryta sig ur ett då krympande Storbritannien i någorlunda närtid. Osäkerheten som och konsekvenserna av vad Cameron och Brexit-sidans Boris Johnson (sedan knivad i ryggen av sina egna) ställt till med kommer att fortsätta vara stor ett bra tag. Intressant att notera, apropå Brexit, är uppgifterna i New Statesman och dess valanalys av Brexitvalets valsiffror. Tidskriften konstaterar att 63 procent av Labours väljare från valet 2015 röstade för att vara kvar (remain), men bara 42 procent av de konservativas väljare. Skribenten drar sedan slutsatsen att det är fel att klandra Labour-ledaren Corbyn för att han skulle ha fört en dålig kampanj. Snarare så fick han - givet förutsättningarna - ett rätt optimalt stannaresultat för Labours väljare. Att remain förlorade berodde, enligt analysen, således på att Cameron och Tories misslyckades katastrofalt med att få med sig tillräckligt många konservativa väljare. Därför blev utfallet om folkomröstningen som det nu blev. Onekligen intressant och värt att notera. Jag har pratat en del om det här med en USA-professor i historia på en kortare mellanlandning i Sverige innan flyget ska gå till ett seminarium på ett brittiskt universitet. Det finns en del likheter med Tories och det svårt splittrade och allt mera apart fungerande republikanska partiet och populisten Trumps framfart där i partiet inför kommande presidentval i november. Nä, ingen av oss tror väl riktigt på att Trump ska förmå besegra Hillary Clinton (men alla röstar inte på henne med entusiasm som tidigare på Obama). Men mycket kommer att hänga på valdeltagandet och om Clinton och demokraterna förmår få ut sina väljare att verkligen gå till valurnorna i november. Och viktigt vore också om demokraterna verkligen förmår flytta fram sina positioner i kongressen, vilket skulle behövas bland annat med tanke på hur stort behovet är av att investera mer i infrastruktur och det amerikanska utbildningsväsendet som på senare tid drabbats av många och tuffa nedskärningar. Nedskärningar som i sin tur resulterar i försämrade skolresultat och där många utbildningar får stryka på foten i nedbantningen och den växande marknadifieringen av skolan på college- och universitetsnivån i alltför många delstater i landet. Samtidigt som elevfusket i skolan samt trycket ökar på lärarna från föräldrarna att deras telningar ska ges godkänt och högre betyg än som faktiskt svarar mot deras prestationer. Visst, de allra bästa prestigeuniversitetet i USA är fortfarande bra men snittet blir gradvis sämre, lärarnas frustration ökar och eleverna blir sämre rustade för sitt framtida vuxen- och arbetsliv. Visst känns tongångarna igen från fler håll i världen!? Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a Östra Småland 5/7, Arbetarbladet m fl)

Friday, June 03, 2016

Det politiska Sverige utan riktig nerv och hetta samt utan större förändringar i väljaropinionen

Dem avslutande partiledardebatten – finalen på riksdagsvåren – i mitten av juni var en tillställning utan riktig nerv och hetta. Den speglade väl att det just nu i det politiska Sverige råder en allmän otydlighet i vad partierna vill och de riktigt klara konfliktlinjerna lyser också med sin frånvaro. Inget parti – varken i regeringsställning eller opposition – lyckas riktigt positionera sig och väljaropinionen förblir tämligen stabil. Detta framgår också av olika opinionsmätningar, och särskilt då den halvårsvis återkommande stora partisympatimätningen från Statistiska centralbyrån, SCB, som kom 31 maj är överlägset mera pålitlig än alla andra mindre och kommersiellt finansierade opinionsinstituts mätning om vad svenska folket tycker om de politiska partierna i regeringen respektive oppositionen. De sistnämna har – för den som tagit del av dessa i de stora tidningsdrakarna Dagens nyheter, Svenska dagbladet m fl – bibringats intrycket att den borgerliga oppositionsalliansen skulle vara klart större än den Löfven-ledda s-mp-regeringen ihop med stödpartiet Vänsterpartiet. Men som SCB-mätningen med runt 5000 tillfrågade visar så är det alls icke fallet. Tvärtom så leder vänstersidan med runt 3 procent i opinionsstöd. Och av beprövad erfarenhet vet vi att SCB nära nog alltid i sina mätningar brukar ha bäst träffbild i förhållande till resultaten i svenska riksdagsval. Så det finns goda skäl att också nu tro på SCB och det faktum att dess resultat visar att opinionen i Sverige – mitt i mandatperioden - ligger i stort sett lika med valresultatet. Och att det som hänt och är värt att notera är att det högerpopulistiska Sverigedem, SD, inte växer längre utan krymper lite sakta samt att Kristdemokraterna, KD, nu ligger ännu lite risigare till (klart under riksdagsspärren på 4 % i stöd). Det senare innebär i praktiken att den borgerliga fyrpartialliansen därmed samlat har blivit svagare om det vore riksdagsval nu i Sverige. Socialdemokraterna skulle – om det vore val nu – hamna någonstans runt 29 – kanske 30 – procent (= nära valresultatet 2014), miljöpartiet krympa en hel del och vänsterpartiet däremot sannolikt öka sin representation något i Sverige riksdag medan t ex KD skulle åka ur och deras runt 3 procent i väljarandel vara bortkastade röster för borgerliga alliansen. Så något direkt lyft har det ju inte blivit för Stefan Löfven och hans s-mp-regering utan i huvudsak på stället marsch. Men ska den trenden vändas – trots att Sveriges ekonomi växer med 4 proc. och arbetslösheten sjunker och jobben blir fler – så krävs att regeringen vågar lite mer och vågar satsa lite tuffare på bostadsbyggande, utbildning för arbetslösa och unga samt måste visa att man klarar utmaningarna som följer med migranterna som kommit till Sverige. Och det lär behöva ske kraftfullt i kommande höstbudget om det ska hinna få genomslag om två år. SCBs stora mätning i slutet av maj 2017 lär då bli en än tydligare indikator på om regeringen Löfven lyckats eller misslyckats att lyfta för att kunna klara ett omval hösten 2018. Oppositionens förhoppningar om att kunna ta över finns givetvis också där men i nuläget har de nödgas skriva ner dessa något, som den färska stora SCB-mätningen visar. De hade nog hoppats och trott – med tanke på andra, mindre opinionsmätningar de senaste månaderna – att de låg lite bättre till än de faktiskt nu gör. Samma sak gäller missnöjespartiet SD på yttersta högerkanten som inte längre växer utan nu har börjat krympa gradvis men tydligt. Några aktuella och för Sverige viktiga avgöranden i närtid är regeringens åtstramningspaket för att minska antalet asylsökande, hur det går med britternas folkomröstning om eventuellt EU-utträde nu i midsommar och om Sverige den 28 juni lyckas eller misslyckas med att i FN-generalförsamlingens omröstning ta sin in och bli en av fem nya medlemmar i FNs säkerhetsråd för perioden 2017-2018. En framgång här skulle förvisso bli en fjäder i hatten för Stefan Löfven och hans rödgröna regering. Men någon praktisk konsekvens i väljaropinionen skulle det däremot inte få. Robert Björkenwal; robert.bjorken@telia.com (Publiceras också i några tidningar, bl a Östra Småland 21/6)

Thursday, May 19, 2016

Krisande mellaneuropeisk socialdemokrati med Tyskland och Österrike som exempel

Som bekant mår inte europeisk socialdemokrati särskilt bra just nu. Det gäller bl a i Storbritannien, i Danmark, Nederländerna, Tyskland och Österrike. Och någon bra strategi verkar för stunden heller inte finnas om hur man ska ta sig ur denna opinionsmässiga svacka. I Österrike har socialdemokratiska partiet SPÖs partiledare och förbundskansler Werner Faymann nyligen lämnat båda dessa poster efter en djup politisk kris i spåren av det växande stödet för högerpopulistiska och främlingsfientliga FPÖ. Tills vidare leds Österrikes s-parti SPÖ av Wiens populära borgmästare Michael Häupl. Ny ordinarie SPÖ-ordförande och förbundskansler blev klart den 19 maj då statliga järnvägschefen Christian Kern tillträdde och genast självkritiskt konstaterade att "människor brinner inte för kompromisser, utan för klara ståndpunkter". Återstår att se vad det innebär och om Kern är mannen att rädda SPÖ. Det kan dock inte uteslutas helt att nuvarande krisläge i Österrike senare kan leda till ett nyval Och då är den andra och avgörande omgången i det österrikiska presidentvalet den 22 maj en viktig faktor. Risken här är betydande att den av tradition “cermoniella” presidentposten då kan gå till högerpopulistiska FPÖ - om nu inte de grönas motkandidat (en pensionerad professor) förmår samla tillräckligt med röster för att vinna den kampen. I Tyskland – där socialdemokraterna SPD ingår i Merkels koalitionsregering – krisar också partiet och allt ihärdigare rykten sprids om att SPD-ledaren och vice förbundskanslern Sigmar Gabriels planerar att kasta in handduken som partiledare. Och den som då pekas ut som hans efterträdare är Hamburgs rätt populära borgmästare Olaf Scholz. Som SPDs kandidat som förbundskansler till kommande förbundsdagsval 2017 utpekas EU:s parlamentspresidenten Martin Schulz vara den som anses mest lämplig och valbar i kampen mot CDUs Angela Merket (om hon nu sitter kvar en period till som CDU-ledare). De allt sämre opinionssiffrorna för SPD är bakgrunden till de här personförändringarna som nu troligen är nära förestående i Tyskland. Utåt har dock Sigmar Gabriel hittills dementerat alla sådana medierykten men däremot medgett att det är alarmerande när bara 32 procent av de tyska medborgarna anser att SPD har kompetens och handlingsförmåga nog att bygga ett rättvisare Tyskland. “Siggi” Gabriel menar också att det här starka förtroendetappet för SPD är ett “existentiellt hot” mot partiet och bl a kräver åtgärder på skatteområdet för större rättvisa mellan beskattningen av löneinkomster och kapitalinkomster. Ett förslag i den riktningen väntas också ingå i SPDs kommande valprogram inför 2017 års förbundsdagsval. I detta ligger också ett medgivande om att de misstag som gjordes på skatteområdet under den tidigare SPD-ekonomiministern Peer Steinbrück (var också partiets kanslerskandidat i förra förbundsdagsvalet) nu måste rättas till. “Småfolkets” och “arbetets intressen” måste få en tydligare roll i partiets profilering inför kommande förbundsdagsval. Något som också framgick på en nyligen genomförd SPD-konferens i Berlin. Partiet måste,menade SPD-ledningen, förnya sig så att man återtar och stärker sin profil som ett “arbetets parti”. Återstår att se vad detta sedan i praktiken innebär – bl a tappet till det främlingfientliga populistpartiet AfD kan stoppas - när den strategi ska konkretiseras på olika politikområden. Och hur det går i kommande delstatsval och hur förtroendesiffrorna blir i kommande stora opinionsmätningar. Men ostridigt är att SPD-ledarens roll är allt annat än trygg och säker så länge opinionssiffrorna inte blir bättre för SPD – och inför det dryga år som återstår till nästa förbundsdagsval. Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a Gotlands tidningar 19 maj, Folkbladet i Västerbotten 20/5-16, Östra Småland 24/5 m fl)